אספקת גז לעסקים

מיקום ברז הגז

התקן אינו מפרט את מיקום הברז אלא קובע שיהיה בקרבת מקום למכשיר. 
חייבת להתקיים נגישות סבירה לברז, שכן ברז שאינו נגיש אינו ממלא את ייעודו, ובודאי לא כאשר עלול להתעורר הצורך בסגירה מיידית בעת אירוע. 
יש למצוא את המקום המתאים ביותר, בעצה אחת עם איש המקצוע.

 

מיקום בלוני הגז בביתי. 

תקן 158 חלק 1 הוא תקן למתקנים לגזים. בתקן ישנו פירוט סימון המיכלים מיקומם, המרחק הכלים ואביזרים וכן מרחקי בטיחות ועוד. בתקן מצוין מרחק בטיחות מחייב מפתחי בקרה של ביוב במפלס הקרקע הנע בין 1.5 - 3מ'. 

 
תקן התקנה של מחמם מים להסקה המופעל בגז?

מכשיר מחמם מים צריך להתאים לתקן ישראלי ת"י 1296 (מכשירים שמיובאים לארץ באופן מסודר נבדקים לפי תקן זה), והתקנתו צריכה להתאים לתקן ישראלי ת"י 158. 
מכשירים המכונים "טורבו" הם בעלי ארובה כפולה 

 

נקודת גז בארון כיור?

התקן אינו מתייחס במפורט לכל אפשרות. ישנן 3 דרישות
1  הברז יהיה בקרבת מכשיר הגז

2  הנגישות תהיה סבירה ( זה למעשה לא בתקן , אלא לפי כללי המקצוע). נגישות סבירה משמעותה שאם הברז בתוך ארון המטבח, ניתן יהיה להגיע אליו בקלות מיד עם פתיחת הדלת, ללא צורך בהזזת כלים, מצרכים וכו'      
3 אם יש חיבור חשמל (כולל שקע) במרחק שקטן מ- 50 ס"מ מברז הגז, הברז צריך להיות נמוך יותר מחיבור החשמל

 

צינור גומי המחובר למכשיר גז

יש להקפיד שמצב הצינור הגמיש תקין ושמחובר לברז הקיר ולמכשיר הגז.
אורך המרבי של צינור גומי הינו – 3 מטר.

 

בדיקה תקופתית - בדיקת תקן

בדיקת תקן מתבצעת אחת ל – 5  שנים למערכת הגז
בדיקה 1 לשנה או ל - 5 שנים בהתאם לסוג המכשיר.
בעת שינוי במערכת הגז.

חברת גז יגל
גז יגל פייסבוק
גז יגל פייסבוק
תשלום גז מרכזי >

תשלום גז מרכזי >

הזמנות >

הזמנות >

  השירותים שלנו >

השירותים שלנו >

חברת גז יגל

מוקד ארצי

מוקד ארצי