לקוח מרכזי

ההצטרפות לחברת גז יגל הינה פעולה פשוטה  ואינה כרוכה בעלויות כל שהן !!!
החלפת ספק הגז מתבצעת על פי חוק ומותנה בהחתמת יותר ממחצית בעלי הדירות בבניין.

ההתחברות מתבצעת על פי חוק החלפת ספק. 


פירוט השלבים להחלפת ספק הגז :

1

2

3

4

החתמה של רוב בעלי הדירות ( 51% ) ע"ג טופס החלפת הספק.

החתמתם של בעלי הדירות המחוברות למערכת הגז  ע"ג  הסכם התקשרות עם חברת גז יגל.

העברת הטפסים החתומים לחברת גז יגל , לתאום תאריך החלפת ספק הגז בבניינכם.

 דמי פיקדון מונה יועברו בין החברות עפ"י חוק לחתומים ע"ג  הסכם ההתקשרות בלבד.

החברה היוצאת רשאית לקזז חוב קיים מדמי הפיקדון .

5

בעת החלפת ספק הגז תופסק הפסקת הגז  לפרקי זמן.

חברת גז יגל
גז יגל פייסבוק
גז יגל פייסבוק
תשלום גז מרכזי >

תשלום גז מרכזי >

הזמנות >

הזמנות >

  השירותים שלנו >

השירותים שלנו >

חברת גז יגל

הצטרפות לגז יגל

מוקד ארצי

מוקד ארצי