בעת מקרה חירום נא להתקשר - 

הנחיות לפונה עם קבלת קריאה
 

בכל פניה יש לקבל מידע מפורט ככל האפשר על מהות התקלה/אירוע, כן לרשום שם הפונה ומס' טלפון. כן יש לוודא כי מדובר במתקן גז של חברת גז יגל. במקרה של ספק, להתייחס כמתקן של החברה אלא אם יוכח אחרת.

חברת גז יגל חברה לשיווק והפצת גז בע"מ מפעילה טלפון חרום הזמין 24 שעות ביממה למתן מענה לקריאות חרום מלקוחות.​

במקרה של ריח גז בתוך הדירה/עסק

 1. יש לסגור את ברז הגז של כל מכשיר.
 2. יש לסגור את ברז הביטחון של כל מכשיר.
 3. לסגור את ברז הגז הראשי או ברזי מכלי הגז.
 4. יש לכבות כל להבה גלויה.
 5. אין להפעיל כל מתג חשמלי.
 6. יש לסגור מפסק חשמל ראשי  - רק אם מחוץ לדירה/עסק ואין בסמוך לו ריח גז
 7. יש לפתוח את כל הדלתות והחלונות לאוורור הבית/העסק.
 8. במקרה ומרגישים ריח גז יוצא מתוך דירה או עסק כשהדלת סגורה:
 9. לסגור את הברז הראשי או ברזי המכלים ולהמתין לטכנאי.
 10. אין לסגור או לפתוח כל מתג חשמלי כולל לא מרחוק
 11. אין לנסות לפרוץ את הדלת.

במידה ומתקבל הרושם על דליפה חזקה ממקור לא ברור יש להורות על סגירת ברזים ופינוי האנשים מהבניין

הנחיות לפונה במקרה של פריצת אש במתקן או במכשיר

  

 1. שמור/י על קור רוח ואל תאבד/י עשתונות,פנה/י את האנשים מהחדר/מהדירה.
 2. סגור/י את ברז הגז הראשי (אם הנך לקוח/ה בגז מרכזי). או ברז המכלים(אם הנך לקוח/ה עם מאגר נפרד) תוך שימוש במגבת רטובה תכרוך/תכרוכי סביב ידך.
 3. אין לכבות את האש של הגז שדולף – יש להמתין עד לדעיכת האש. יש לנסות לכבות באמצעות מים או מטף חפצים או ציוד בוערים ולמנוע התפשטות האש.
 4. במידת הצורך יש להזעיק את שירותי הכיבוי באזורך.

קריאת חירום

חברת גז יגל
גז יגל פייסבוק
גז יגל פייסבוק
תשלום גז מרכזי >

תשלום גז מרכזי >

הזמנות >

הזמנות >

 השירותים שלנו >

השירותים שלנו >

חברת גז יגל

מוקד ארצי

מוקד ארצי