טלפון לשעת חירום
 

050-754-90-25

 

*לפניות בשעת חירום בלבד

הוראות למקרה חירום

(הן אינן המלצה - הן יכולות להציל חיים!):

 

שלבים לביצוע במקרה של ריח גז:

 

1) לסגור את ברז הגז של כל מכשיר ואת ברז הברז הראשי של הדירה (או את ברזי המכלים במקרה של בלונים).

 

2) לסגור מפסק חשמל ראשי לדירה ואין להפעיל כל מתג חשמלי. כמו כן, יש לכבות להבות גלויות.

 

3) לפתוח את כל הדלתות והחלונות לאוורור הבית

 

4) להודיע מידית לחברת הגז.

 

שלבים לביצוע במקרה של פריצת אש במתקן או במכשיר:

 

1) לפנות אנשים מהמקום.

 

2) לסגור את ברז הגז הראשי (או את ברז המכלים במידה ומדובר בבלונים)

 

3) לנסות לכבות את האש בעזרת מטף לכיבוי אש (אם אין, אפשר להספיג מגבת במים ולהיעזר בה).

 

4) להזעיק את שירותי הכיבוי

 

5) להודיע מידית לחברת הגז.

חברת גז יגל
גז יגל פייסבוק
גז יגל פייסבוק
תשלום גז מרכזי >

תשלום גז מרכזי >

הזמנות >

הזמנות >

  השירותים שלנו >

השירותים שלנו >

חברת גז יגל

מוקד ארצי

מוקד ארצי