ניתן לשלם בבנק הדואר לחשבון גז יגל בע"מ

מס' חשבון בנק הדואר: 08622574 

 

חשבון בנק הפועלים שלנו

בנק 12 סניף 176 מספר חשבון 10300

 

 

שים לב – לקוח שמגיע לשלם ללא שובר שלנו – עליו להודיע לנו ששילם בבנק הדואר אחרת לא נוכל לאתר את התשלום.

 

בנוסף, ניתן לשלם במזומן בסניפי החברה.

תשלום במזומן

חברת גז יגל
גז יגל פייסבוק
גז יגל פייסבוק
תשלום גז מרכזי >

תשלום גז מרכזי >

הזמנות >

הזמנות >

  השירותים שלנו >

השירותים שלנו >

חברת גז יגל

מוקד ארצי

מוקד ארצי