חברת גז יגל
גז יגל פייסבוק
גז יגל פייסבוק
תשלום גז מרכזי >

תשלום גז מרכזי >

הזמנות >

הזמנות >

  השירותים שלנו >

השירותים שלנו >

חברת גז יגל

הצטרפות לגז יגל

מוקד ארצי

בלון גז

בלון גז

על חברת הגז מוטלת האחריות של אספקת בלון גז


ברמה הכללית, משרד התשתיות נותן בידי כל מי שאקטיבי יותר משלוש שנים בתחום של הגז, להגיש בקשה לרישיון, אשר ייתן בידו הספקה של בלון גז. במקביל לזאת, הרישיון הינו רק תנאי סף, בשל העובדה כי שיווק גז בתוך מיכל דורש, מרבה סיבות ברורות, אף בחינות מדוקדקות של תקינות המיכל ואף הבלון עצמו. ככלות הכל, בלוני גז הינם לא משהו אשר נרכש בדקה האחרונה. באופן הזה, המחיר הרב של הבדיקה הביא לסיטואציה אשר בה היחידות שמוענקות והן משווקות גז במדינת ישראל הינם בתי עסק בעלי אפשרות פיננסית, אבל, יש להוסיף, כי בתחום הגז לא נמצאות רק ארבע חברות האימפריה – דור גז, פזגז, אמישראגז או סופרגז – כפי שרבים נוטים להגות, כי אם אף בעלי עסקים קטנים וגם מקומיים. אותם בעלי עסקים קטנים עשויים לתת פייט די טוב לחברות הקונצרן, אך המון בני אדם בכלל לא ברי ידע על קיומם או לחלופין יראים מן הקושי ואף מן ההשלכה של העבר.


מעבר בין חברות אשר מספקות בלון גז


עד לא מזמן, אין ממש היה הסדר כל שהוא מן ההיבט של החוק, אשר דרש מחברות שמספקות בלון גז לדאוג לרווחה של הלקוחות שלהם. במהלך שנת 2008, סוף כל סוף החליט המחוקק ליזום מהלך למען האזרחים הקטנים וכן הכניס תיקון לחוק מק הגז. עיקרי התיקון הינם כלהלן – 
עניין של מחיר – מחיר המעבר מושתת על הספק אשר נכנס ואין כרוך בכל מחיר כספי מן ההיבט של הלקוח.
ההודעה אל ספק הגז – מן השנייה אשר בה יידעתם את ספק הגז העכשווי שלכם, כי ברצונכם לנטוש אותו אל מול ספק גז שונה, נאסר עליו במפורש ליצור עמכם כל קשר במהלך של שישה חודשים.
המעבר – ספק הגז, אשר אותו עזבתם, נדרש לספק הגז החדש את יסוד הגז שנמצא, באם הספק החדש מעוניין בזאת. בנוסף לכך, חברת הגז אשר הייתה מקודם שלכם, נדרשת להתאים את היסוד ואף להעניק עבורו הסבר אל הספק החדש.
יתרה מזאת, בוטל הסעיף אשר דורש מכם להיות במשך שנה שלמה עם אותו ספק גז, שבחר בשבילכם קבלן בית.


החלפת ספק של בלון גז במבנה משותף


הפרוצדורה של מעבר בין חברות הגז השונות קמעה יותר מורכבת, במידה והנכם דרים במבנה משותף או במידה והנכם חברים במערכת גז מרכזית, בשל העובדה כי ההחלטה הודות מעבר לחברה אשר מספקת בלוני גז אינה תלויה רק בכם, כי אם אף בצרכני גז נוספים.​

מוקד ארצי