חברת גז יגל
גז יגל פייסבוק
גז יגל פייסבוק
תשלום גז מרכזי >

תשלום גז מרכזי >

הזמנות >

הזמנות >

  השירותים שלנו >

השירותים שלנו >

חברת גז יגל

הצטרפות לגז יגל

מוקד ארצי

גז מרכזי

גז ביתי

מה טומן בחובו גז מרכזי טבעי?

 

גז מרכזי טבעי מהווה מקור של אנרגיה אשר קיים בתוך הקרקע, כמו הנפט. המקור של גז זה הינו במאובן ואף הינו נוצר בפרוצדורה טבעית. שואבים את הגז משדה של גז וכן משדה של נפט, אשר בהם הינו מופק כתוצר לוואי. גז זה מגיח ברשימה של חומרים מסוכנים של המשרד להגנ"ס . היכולות שלו – מורכב בפרט ממתאן לעומת גז בישול. הינו דליק ביותר בריכוז של בין חמישה אחוז לבין חמישה עשר אחוז בתוך האוויר. אין לו כל גוון או כל ריח. גז זה הינו קל מן האוויר, בשל כך הינו מתנדף כאשר הינו נפלט. גז טבעי מהווה את המקור של האנרגיה אשר קיימת בתוך מאגר בעומק הקרקע, כמו הנפט. המקור של גז זה הינו במאובנים וכן ההינו נוצר בפרוצדורה טבעית. הגז נשאב משדה של גז, וגם משדה של נפט, אשר בהם מופק כתוצר לוואי. גז זה הינו מגיח ברשימה של חומרים מסוכנים של המשרד להגנ"ס. הינו עשוי בפרט ממתאן .

השימוש של גז מרכזי טבעי מסחר ומגורים

 

גז מרכזי טבעי עשוי לשמש עבור יישומים, כמו למשל – בישול בתוך תנור, מערכת חימום ואף ייבוש של פרטי ביגוד, חימום מרכזי וכיוצא בזה. תדלוק של רכב גז זה דחוס עשויה להיות תחליף מאוד אסתטי לעומת דלק, כמו לדוגמה – דיזל ואף בנזין לרכב. עשיית השימוש בגז עבור רכב שכיחה במדינות כגון – ארצות הברית, ארגנטינה, איראן, ברזיל, איטליה, הודו או לחלופין פקיסטן. דישון של גז זה מהווה מקור של הזנה משמעותי עבור ייצור של אמוניה עבור עשיית שימוש על ידי מוצרי דשן. תעשייה – המקור של האנרגיה בתעשייה הכימית במתקנים של התפלה ובכל מיני עוד תעשיות והפטרוכימיה במפעלים של מתכת והן של נייר, ייצור של חשמל מקור משמעותי לייצור חשמל יותר נקי על ידי עשיית השימוש בגז זה בטורבינה של גז והן בטורבינה של קיטור. מגורים והן מסחר – עשוי לשמש ליישומים, כמו למשל – בישול בתוך תנור, מערכת של חימום ושל ייבוש ביגוד, חימום מרכזי וכיוצא בזאת. תדלוק של רכב – גז זה  דחוס עשוי להוות אפשרות נקייה מאוד לעומת דלק, כמו לדוגמה – בנזין וכן דיזל לרכב.

המעלות של גז מרכזי טבעי

 

הערך הקלורי של הגז המרכזי הטבעי גבוה אל מול הסולר. מיקום אלסטי של תחנת הכוח מעצים את ניצולת יצור האנרגיה לשיעור בן כשמונים אחוז, יתרון רב.

מוקד ארצי